{"content":"\u003Cdiv\u003E\u003C!DOCTYPE html PUBLIC \u0022-\/\/W3C\/\/DTD HTML 4.0 Transitional\/\/EN\u0022 \u0022http:\/\/www.w3.org\/TR\/REC-html40\/loose.dtd\u0022\u003E\n\u003Chtml\u003E\u003Cbody\u003E\u003Cdiv\u003E\u003Ch1\u003E\u003Cimg alt=\u0022\u0022 src=\u0022https:\/\/lv3.pigugroup.eu\/uploaded\/Leasing_banners_1110x200_text%20copyEE.jpg\u0022 style=\u0022width: 1110px; height: 200px;\u0022\u003E\u003C\/h1\u003E\n\n\u003Ch1\u003EPre\u0026#269;u nomaksa\u003C\/h1\u003E\n\n\u003Cp\u003ENomaksas pirk\u0026scaron;ana pal\u0026#299;dz\u0026#275;s Jums ieg\u0026#257;d\u0026#257;ties nepiecie\u0026scaron;am\u0026#257;s preces. Pieteikties nomaksai var visi Latvijas pilso\u0026#326;i, kuri ir vismaz 18 gadus veci.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EPas\u0026#363;tot preces, l\u0026#363;dzam aizpild\u0026#299;t nomaksas pieteikumu 220.lv sist\u0026#275;m\u0026#257;.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Col\u003E\u003Cli\u003EIzv\u0026#275;lieties preci un pievienojiet to iepirkumu grozam.\u0026nbsp;\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EK\u0026#257; maks\u0026#257;juma veidu izv\u0026#275;lieties \u0026ldquo;Uz nomaksu\u0026rdquo;. Aizpildot pieteikuma veidlapu, Jums tiks l\u0026#363;gts sniegt nepiecie\u0026scaron;amo inform\u0026#257;ciju. L\u0026#363;dzam, r\u0026#363;p\u0026#299;gi un atbild\u0026#299;gi izlas\u0026#299;t visu inform\u0026#257;ciju.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\u003Cp\u003EP\u0026#275;c pieteikuma iesnieg\u0026scaron;anas, izpildiet nor\u0026#257;d\u0026#299;jumus un p\u0026#257;rbaudiet savu e-pastu.Ja atbilde ir pozit\u0026#299;va, J\u0026#363;s autom\u0026#257;tiski sa\u0026#326;emsiet v\u0026#275;stuli ar saiti l\u0026#299;guma parakst\u0026#299;\u0026scaron;anai. L\u0026#363;gums parakst\u0026#299;t l\u0026#299;gumu digit\u0026#257;li. Ja esat veiksm\u0026#299;gi parakst\u0026#299;jis l\u0026#299;gumu, J\u0026#363;su pas\u0026#363;t\u0026#299;jums tiks apstr\u0026#257;d\u0026#257;ts.\u0026nbsp;Ja Jums nav iesp\u0026#275;jas parakst\u0026#299;t l\u0026#299;gumu digit\u0026#257;li, l\u0026#363;gums sazin\u0026#257;ties ar klientu apkalpo\u0026scaron;anas centru pa t\u0026#257;lruni +371 25220220 un m\u0026#275;s organiz\u0026#275;sim nomaksas l\u0026#299;guma pieg\u0026#257;di pap\u0026#299;ra form\u0026#257;t\u0026#257;.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EM\u0026#363;su atbalsta komanda vai l\u0026#299;zinga uz\u0026#326;\u0026#275;mums var sazin\u0026#257;ties ar Jums, lai l\u0026#363;gtu papildu dokumentus vai inform\u0026#257;ciju, kas nepiecie\u0026scaron;ama J\u0026#363;su pieteikuma izv\u0026#275;rt\u0026#275;\u0026scaron;anai.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EJa J\u0026#363;su l\u0026#299;zinga piepras\u0026#299;jums netiks atstiprin\u0026#257;ts, J\u0026#363;s sa\u0026#326;emsiet e-pastu.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Col start=\u00223\u0022\u003E\u003Cli\u003ENB! Preces var sa\u0026#326;emt tikai nomaksas l\u0026#299;gum\u0026#257; nor\u0026#257;d\u0026#299;t\u0026#257; persona.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003ENomaksas pirk\u0026scaron;ana tiek pied\u0026#257;v\u0026#257;ta tikai priv\u0026#257;tperson\u0026#257;m, t\u0026#257; neattiecas uz juridisk\u0026#257;m person\u0026#257;m.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EP\u0026#275;c visu nomaksas l\u0026#299;guma nosac\u0026#299;jumu izpildes J\u0026#363;s k\u0026#316;\u0026#363;stat par preces \u0026#299;pa\u0026scaron;nieku.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\u003Cp\u003EKatrs aizdevums ir finansi\u0026#257;las saist\u0026#299;bas. R\u0026#363;p\u0026#299;gi apsveriet savu l\u0026#275;mumu \u0026ndash; iepaz\u0026#299;stieties ar aizdevuma l\u0026#299;guma nosac\u0026#299;jumiem un, ja nepiecie\u0026scaron;ams, konsult\u0026#275;jieties ar ekspertiem.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EPied\u0026#257;v\u0026#257;tais nomaksas termi\u0026#326;\u0026scaron; var at\u0026scaron;\u0026#311;irties no J\u0026#363;su izv\u0026#275;l\u0026#275;t\u0026#257; atbild\u0026#299;gas aizdo\u0026scaron;anas noteikumu vai produkta nosac\u0026#299;jumu d\u0026#275;\u0026#316;. L\u0026#363;dzam r\u0026#363;p\u0026#299;gi iepaz\u0026#299;ties ar nosac\u0026#299;jumiem l\u0026#299;guma projekt\u0026#257;!\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ENomaksas noteikumi un papildu inform\u0026#257;cija\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\n\u003Col\u003E\u003Cli\u003EPieteikties nomaksai var visi Latvijas pilso\u0026#326;i, kas ir vismaz 18 gadus veci.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EIesp\u0026#275;jams izv\u0026#275;l\u0026#275;ties nomaksas termi\u0026#326;u no 9 l\u0026#299;dz 60 m\u0026#275;ne\u0026scaron;iem; termi\u0026#326;\u0026scaron; var b\u0026#363;t atkar\u0026#299;gs ar\u0026#299; no pirkuma v\u0026#275;rt\u0026#299;bas.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EBez maksas par l\u0026#299;guma nosl\u0026#275;g\u0026scaron;anu.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EBez ikm\u0026#275;ne\u0026scaron;a administr\u0026#275;\u0026scaron;anas maksas.\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003EPiesakoties nomaksas pirkumam, iesp\u0026#275;jams izv\u0026#275;l\u0026#275;ties elast\u0026#299;g\u0026#257;ku maks\u0026#257;jumu grafiku. Tas attiecas tikai uz pap\u0026#299;ra form\u0026#257;ta\u0026nbsp;l\u0026#299;gumiem (nav sp\u0026#275;k\u0026#257; elektroniski parakst\u0026#299;tiem l\u0026#299;gumiem).\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003ENomaksu var izmantot pirkumiem ar kop\u0026#275;jo summu no 38 euro.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\u003Cp\u003EPakalpojuma sniedz\u0026#275;js ir TF Bank AB Latvijas fili\u0026#257;le.\u0026nbsp;\u003Cbr\u003E\nAdrese: TF Bank AB Latvijas fili\u0026#257;le, D\u0026#275;\u0026#316;u iela 4, LV-1004, R\u0026#299;ga\u003Cbr\u003E\nTelefons: 66 090 800\u003Cbr\u003E\nE-pasts: info@tfbank.lv\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EReprezentat\u0026#299;vs piem\u0026#275;rs\u003C\/strong\u003E: ja aizdevuma summa ir 399 \u0026euro; ar atmaksas termi\u0026#326;u 24 m\u0026#275;ne\u0026scaron;i, maksa par l\u0026#299;guma nosl\u0026#275;g\u0026scaron;anu ir 0,00 \u0026euro;, ikm\u0026#275;ne\u0026scaron;a administr\u0026#275;\u0026scaron;anas maksa ir 0,00 \u0026euro;, procentu likme ir 41,12%, gada procentu likme (GPL) ir 49,83 %, ikm\u0026#275;ne\u0026scaron;a maks\u0026#257;jums ir 24,66 \u0026euro;, savuk\u0026#257;rt aizdevuma kop\u0026#275;j\u0026#257;s izmaksas pat\u0026#275;r\u0026#275;t\u0026#257;jam ir 591,74 \u0026euro;.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EPar piekri\u0026scaron;anu datu apstr\u0026#257;dei lasiet \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.tfbank.lv\/piekrisana-datu-apstradei\u0022\u003E\u0026scaron;eit\u003C\/a\u003E.\u003Cbr\u003E\nTF Bank priv\u0026#257;tuma politika \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.tfbank.lv\/privatuma-politika\u0022\u003E\u0026scaron;eit\u003C\/a\u003E.\u003Cbr\u003E\nAr l\u0026#299;zinga l\u0026#299;guma visp\u0026#257;r\u0026#299;gajiem noteikumiem varat iepaz\u0026#299;ties \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.tfbank.lv\/media\/351158\/tf-bank-nomaksa-liguma-visparigie-noteikumi.pdf\u0022\u003E\u0026scaron;eit\u003C\/a\u003E.\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\n\u003C\/div\u003E\u003C\/body\u003E\u003C\/html\u003E\n\u003C\/div\u003E","title":"L\u012bzings","success":true}