Ātrā preču saņemšana 220.lv veikalos

  • Pasūtot preces veikalā un izvēloties pakalpojumu "ĀTRĀ SAŅEMŠANA" - atlasīsim Jūsu pasūtījumu 1 stundas laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma.
  • Pasūtījums būs gatavs saņemšanai 1 stundu pēc pasūtījuma veikšanas un 2 stundas pēc veikala atvēršanas.
  • Pasūtījumi netiks pieņemti, ja būs atlikušas 2 stundas līdz veikala slēgšanai.
  • Maksājiet par precēm skaidrā naudā vai ar debetkarti, saņemot preces.
  • Pasūtītās preces no veikaliem jāizņem 2 darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas.
  • Ierodieties pēc pasūtījuma tikai pēc īsziņas un e-pasta saņemšanas no 220.lv, ka Jūsu pasūtījums ir gatavs.
  • Ātrā preču saņemšana maksā 0,50 EUR