Partneriem

Tirdzniecības centrs internetā 220.lv aicina uz sadarbību ražotājus un vairumtirgotājus. 

Mēs piedāvājam Jums uzticamu tiešsaistes tirdzniecības kanālu un vadošo e-komercijas tīklu Baltijā ar veikaliem "220.lv" Latvijā, "Pigu.lt" Lietuvā un "Kaup24.ee" Igaunijā. Jūs ne tikai izvairīsieties no papildu investīcijām, kas nepieciešamas Jūsu e-komercijas risinājumu izveidei, bet arī izbaudīsiet ekskluzīvas "220.lv" priekšrocības:

  • Jūsu preču tirdzniecība visās trīs Baltijas valstīs;
  • Intensīva preču reklamēšana un īpašie piedāvājumi. Sadarbosimies un izmantosim "220.lv" komunikācijas rīkus, medijus, sociālos tīklus u.c., lai informētu klientus par Jūsu piedāvātajām precēm;
  • Noliktavas pakalpojumi (ja nepieciešami);
  • Automatizētas cenu, krājumu vadības un citas informācijas apmaiņas sistēmas;
  • Plaša maksas un bezmaksas piegādes veidu izvēle klientiem.

Vai vēlaties sadarboties? Rakstiet e-pastu uz partneriams@220.lv.

Tiem, kas vēlas pārdot

Aicinām arī pārdot mūsu izveidotajā Marketplace tirdzniecības platformā. Nodrošinām klientu plūsmu, vieglu un vienkāršu preču pārdošanu ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā, loģistiku, noliktavu un daudzus citus risinājumus veiksmīgam biznesam.

Aizpildiet šo formu un mēs ar Jums sazināsimies, lai sīkāk pārrunātu sadarbības iespējas.


For Partners

220.lv online shopping center invites manufacturers and wholesalers to cooperate. 

We offer you a reliable online sales channel and the leading e-commerce network in the Baltic with the stores 220.lv in Latvia, Pigu.lt in Lithuania and Kaup24.ee in Estonia. You will not only avoid the additional investments, required to create your e-commerce solutions, but you will also enjoy the exclusive benefits of 220.lv:

  • trading of your goods in all three Baltic countries;
  • intensive 220.lv communication of goods and special offers. Let's cooperate and use 220.lv communication tools, media, social networks, etc. to communicate about your goods;
  • warehousing services, if required;
  • automated range, inventory management, accounting and other information exchange systems;
  • wide selection of paid and free delivery methods to customers.

Would you like to cooperate? Write an email to partneriams@220.lv.

For those who want to trade

We also invite you to trade in our marketplace. We provide customer traffic, easy and simple trading not only in Lithuania, but also in Latvia and Estonia, logistics, warehousing and many other solutions for a successful business.

Fill in this form and we will contact you to discuss trade opportunities in more detail.