Kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot?

11. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

11.1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

11.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to Pārdevējam vai 220.lv, kas informē Pārdevēju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

11.1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, 220.lv paziņo vienā no šiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu (atteikuma veidlapu var lejupielādēt šeit.) vai, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu palidziba@220.lv. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas 220.lv nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu un informē Pārdevēju.

11.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā periodā – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo preci.

11.1.4. Ja Pircējs atkāpjās no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to 220.lv, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un par to tiek informēts Pārdevējs.

11.1.5. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad prece jau ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.6. punkta nosacījumi.

11.2. Pārdevēja naudas atmaksas papildu garantija

11.2.1. Kad ir pagājušas 14 (četrpadsmit) dienas, bet vēl nav pagājušas 30 (trīsdesmit) dienas no preces piegādes vai saņemšanas dienas, Pircējam ir tiesības izmantot Pārdevēja 220.lv naudas atmaksas papildu garantiju, ja visas atpakaļ atdodamās preces ir ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālo iepakojumu, vienreizējais preces iepakojums nav bojāts, tas ir, preces nav zaudējušas to izskatu, kāds bija pārdošanas brīdī. Pircējam, kurš piedalās atsevišķās lojalitātes programmās, kas paredz labvēlīgākus papildu naudas atmaksas garantijas nosacījumus, tiks piemērotas šo lojalitātes programmu normas. Pārdevējam ir tiesības konkrētas preces aprakstā 220.lv paredzēt papildu naudas atmaksas garantijas periodu. Visos gadījumos papildu naudas atmaksas garantija (ja to Pārdevējs piemēro konkrētai precei) tiks īstenota mutatis mutandis, ievērojot Noteikumu 11.2.2 –11.2.7. punkta normas

11.2.2. Par nolūku izmantot šo garantiju (ja tā tiek piemērota) Pircējam jāpaziņo Pārdevējam Pārdevēja noteiktā šādas garantijas termiņā, kas tiek rēķināts no dienas, kad prece nodota Pircējam. Paziņojums jāsūta uz e-pasta adresi palidziba@220.lv, paziņojumā obligāti jānorāda atdodamās preces.

11.2.3. Ja Pircējs paziņo par Pārdevēja naudas atmaksas papildu garantiju 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces nodošanas Pircējam, tiek piemēroti Noteikumu 11.1. punkta nosacījumi.

11.2.4. Ja Pircējs paziņo par Pārdevēja naudas atmaksas papildu garantiju pēc 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu perioda, bet ne vēlāk kā Pārdevēja noteiktā šādas garantijas termiņā no preces nodošanas Pircējam (ja Pārdevējs piemēro papildu naudas atmaksas garantiju), tad Pircējs sedz visus ar preces atpakaļatdošanu saistītos izdevumus un uzņemas risku. Visos gadījumos prece ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam 220.lv, kamēr nav beidzies šādas garantijas periods, kas tiek skaitīts no preces piegādes vai saņemšanas dienas.

11.2.5. Pircējam ir tiesības preces atdot atpakaļ, nosūtot tās uz adresēm, kas norādītas 220.lv e-veikala vietnē, vai nogādājot tās 220.lv Veikalos vai, nododot Preces tieši Pārdevējam.

11.2.6. Pārdevēja piemēroto naudas atmaksas papildu garantiju nav iespējams izmantot, ja pasūtītas šādas preces:

11.2.6.1. 220.lv dāvanu kuponi;

11.2.6.2. iepakotas preces, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav derīgas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

11.2.6.3. zīdaiņu apģērbs;

11.2.6.4. rotaļlietas, zīdaiņu rotaļlietas, zīdaiņu kopšanas līdzekļi;

11.2.6.5. preces, kuras izgatavotas pēc Pircēja individuāla pasūtījuma vai ir acīmredzami viņam pielāgotas, vai arī to rakstura dēļ pēc piegādes Pircējam nevar tikt atdotas atpakaļ, jo zaudējušas preces īpašības, ātri bojājas vai tām drīz beidzas derīguma termiņš;

11.2.6.6. N-18 sortimenta preces;

11.2.6.7. apavi;

11.2.6.8. apģērbs.

11.2.7. Preču un naudas atdošanas kārtība ir noteikta Noteikumu 11.6. punktā.

Vairāk informācijas var atrast šeit.

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.


Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi palidziba@220.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Latgales iela 257, Rīga, LV-1019. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. 
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

- iesnieguma iesniegšanas datumu;

- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

    

- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process   

- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi:   www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

Kuros gadījumos Jūs nevarat izmantot atteikuma tiesības, slēdzot distances līgumu?

Brīdī, kad saņemiet preci, lūdzu pārliecinieties vai tā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, izmērs, krāsa un citi svarīgi parametri. Ja preces saņemšanas veids Jums ir izvēlēts ar kurjeru, lai izvairītos no pārpratumiem, pamanot uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam jautāt kurjeram tos piefiksēt preces piegādes pavadveidlapā. Šāda darbība palīdzēs noteikt to, vai prece bojāta piegādes laikā! Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī. Atcerieties, izsūtot preci atpakaļ Jums jānodrošina tās iepakojums tāds, lai transportējot precei nevarētu rasties bojājums. Lai, izvairītos no pārpratumiemiem, mēs iesakam preci nosūtot atpakaļ arī apdrošināt, pretējā gadījumā par preces boajājumiem atbildību uzņemieties Jūs.

Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības Jūs nevarat izmantot:
1.    ja esat iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu;
2.    ja Jūs slēdzat līgumu, kas saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;
3.    ja Jums tiek piegādāta prece, kas ātri bojājas vai tai drīz beidzās derīguma termiņš;
4.    ja prece tiek izgatavota pēc Jūsu norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
5.    ja Jūs esat atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (kā - apakšveļa, zeķes un zeķubikses, smaržas, ausīs ieliekamās audio austiņas, zobu birste, epilators,bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, matu taisnotāji, un citas tamlīdzīga rakstura preces)
6.    Precēm, kuras tiks izgatavotas atbilstoši īpašajām un personīgajām pircēja instrukcijām un izvēlei, kuras tiks norādītas preces pasūtīšanas brīdī, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu", atteikuma tiesības nepiemēro un kvalitatīvas preces netiek pieņemtas atgriešanai. Informācija par to, vai konkrētajai precei ir piemērojams šajā punktā minētais ierobežojums, ir norādīts preces aprakstā 220.lv.

Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.