TOP zīmolu dienas! Cenu piedāvājumi līdz -30%*

SATURS

Informācija par mēbeļu atgriešanu

Mēs priecājamies, ka iepērkaties mūsu elektroniskajā veikalā. Tirgojam kvalitatīvus izstrādājumus, kuru kvalitāte ir rūpīgi pārbaudīta, taču bieži vien mēbeles tiek izgatavotas tikai pēc tam, kad klients ir veicis pasūtījumu un tās brauc garu ceļu uz klienta mājām tieši no ražotāju fabrikām. Ja nopērkot mēbeli, pamanījāt, ka tā ir nekvalitatīva, Jums ir tiesības atgriezt šādu preci mums preces garantijas nosacījumos norādītā termiņā (šāda informācija tiek sniegta preces iegādes dokumentā). Ja garantijas derīguma laikā tika konstatēti slēpti preces trūkumi, lūdzam Jūs tos nofotografēt un nekavējoties nosūtīt mums fotogrāfiju pa elektronisku pastu palidziba@220.lv. Mūsu speciālistu komanda un arī preces ražotājs noteiks, vai preces defektam tiek piemērota garantija, t.i., vai preces defekts ir defekts. Par lēmumu informēsim Jūs pa Jūsu norādītiem sakaru līdzekļiem.

Tajā gadījumā, kad preces atgriešanas iemesls ir slikta kvalitāte, mēs apņemamies veikt vienu no šīm darbībām, novērtējot esošu situāciju un visas iespējamās konkrētā gadījuma risinājuma iespējas: uz sava rēķina apmainīt sliktas kvalitātes preci ar piemērotas kvalitātes preci, apmainīt nekvalitatīvas daļas uz kvalitatīvām, bez maksas salabot preci (vai atlīdzināt iepriekš saskaņotus un ar dokumentiem pamatotus šāda remonta izdevumus) vai atgriezt par preci samaksāto naudu. Sliktas kvalitātes preces tiek apmainītas vai tiek atgrieztas vadoties saskaņā ar a) preces iegādes laikā spēkā bijušiem 220.lv Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem, ar kuriem Jūs esat iepazinušies pirms iegādājaties preci (turpmāk – Noteikumi), un arī b) ar Valdības lēmumu apstiprinātiem Mazumtirdzniecības noteikumiem. Piemērotas kvalitātes preču atgriešana iespējama tikai Noteikumu un arī Valdības 22.07.2014. lēmumu Nr. 738 apstiprināto Mazumtirdzniecības noteikumu noteiktā kārtībā. Šajā gadījumā preču atgriešanas izdevumus apmaksājat Jūs. Pievēršam uzmanību tam, ka:

 • kvalitatīvas, taču jau saliktas mēbeles, vai mēbeles, kuras jau mēģinājāt salikt, nevar tikt atgrieztas;
 • izstrādājuma krāsu vai komplektāciju rekomendējam pārbaudīt vēl mūsu kurjera klātbūtnē. Ja Jūsu neapmierina mēbeles kvalitāte vai krāsa, nemontējiet tās! Nekavējoties griezieties pie mums e-pastā palidziba@220.lv.

Atgriežot kvalitatīvas, taču nesaliktas preces, nepieciešams ievērot šos nosacījumus:

 • Atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā kārtīgā iepakojumā (preces apskatei varat pārgriezt iepakojuma aiztaisīšanai paredzētās lentes, taču neplēsiet pašu iepakojumu citās vietās);
 • Pircējs nedrīkst sabojāt Preci un tās iepakojumu. Par saņemtu jau sabojātu preci (acīmredzami iepakojuma bojājumi, redzami preces vai tās daļu bojājumi) Jums nekavējoties jāinformē persona, kura nodod jums preci (kurjeru vai mūsu darbinieku), kurai jāapstiprina nododamās preces bojājuma fakts;
 • Prece nedrīkst būt zaudējusi preces izskatu (nesabojātas etiķetes, nenorautas aizsargplēves un ct.) Šis punkts netiek piemērots tādā gadījumā, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece (izņemot tad, kad tiek noteikts mehānisks bojājums);
 • Atgrieztajai precei jābūt tādā pat komplektācijā, kādā to ir saņēmis Pircējs.
 • Atgrieztajām mēbelēm jābūt pareizi iesaiņotām un aizsargātām no iespējamiem bojājumiem transportēšanas laikā. Nekvalitatīvi iesaiņotas mēbeles ar nepilnu komplektāciju, vai daļēji saliktas var tikt atgrieztas Pircējam. Katru reizi, kad pircējs atgriež preci, tam jāvienojas ar Pārdevēju.

365 dienu mēbeļu atgriešanas garantija

220.lv internetveikalā ir spēkā 365 dienu mēbeļu atgriešanas garantija. Ja Jūs vairs nevēlaties preci kas ir kvalitatīva un kuru esat iegādājušies, to varat atgriezt 365 kalendāro dienu laikā (citiem vārdiem sakot - vesela gada laikā) un atgūt visu samaksāto naudas summu par preci. Atgriežot preces 365 kalendāro dienu laikā, nepieciešams ievērot šos nosacījumus:

 • Pircējs nedrīkst sabojāt Preci un tās iepakojumu. Par saņemtu jau sabojātu preci (acīmredzami iepakojuma bojājumi, redzami preces vai tās daļu bojājumi) klients nekavējoties jāinformē personu, kura nodod preci (kurjeru vai mūsu darbinieku), kurai jāapstiprina nododamās preces bojājuma fakts;
 • Prece nedrīkst būt zaudējusi preces izskatu (nesabojātas etiķetes, nenorautas aizsargplēves un ct.) Šis punkts netiek piemērots tādā gadījumā, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece (izņemot gadījumus, kad tiek noteikts mehānisks bojājums);
 • Atgrieztajai precei jābūt tādā pat komplektācijā kādā to ir saņēmis Pircējs;
 • Nevar tikt atgrieztas mēbeles, kas nopirktas līzingā (uz nomaksu);
 • Katru reizi, kad Pircējs atgriež preci, iepriekš jāvienojas ar Pārdevēju pa e-pastu palidziba@220.lv. Atgriežamo preci Pircējam pašam jāpiegādā uz ar Pārdevēju iepriekš norunāto vietu.

24 mēn. kvalitātes garantija un garantijas derīguma nosacījumi

Pamanījāt preces trūkumus?

Pamanījāt brāķi? Šaubāties par saņemto mēbeļu komplektāciju vai kvalitāti? Griezieties pie mums, atbildēsim uz visiem Jūsu jautājumiem.

Ja pēc mēbeļu izsaiņošanas saskarieties ar rūpnīcas vai transportēšanas brāķi, vai defektus pamanījāt mēbeļu lietošanas laikā, griezieties pie mums uz e-pastu palidziba@220.lv. Lai defekts tiktu novērsts ātrāk, pie vēstules pievienojiet bojājuma fotogrāfiju, montāžas instrukcijā atzīmējiet trūkstošo vai bojāto daļu un arī fotogrāfijas nosūtiet mums.

SVARĪGI! Ja defektus pamanījāt uzreiz tikai pēc mēbeles izsaiņošanas, to nemontējiet. Nofiksējiet defektu to nofotografējot. Ja preci piegādāja kurjers, bet preces iepakojums ir bojāts vai tika konstatēts acīmredzams preces trūkums, nepieciešams to atzīmēt kurjera lapā parakstoties par sūtījuma pieņemšanu. Iesniedzot paziņojumu vēlāk, Jūs nevarēsiet pamatoties ar apstākli, ka preci saņēmāt ar bojājumiem.

Garantijas laikā noteiktās kvantitatīvās vai kvalitatīvās neatbilstības 220.lv izlabo, nokomplektē vai apmaina ar kvalitatīviem uz sava rēķina. 220.lv apņemas radušos ražošanas defektu novērst 15-45 darba dienu laikā no pretenzijas reģistrēšanas dienas .

Katras 220.lv pārdotās preces galvenās īpašības un garantijas derīguma termiņi kopīgi gan norādīti pie katras preces esošā preces apraksta vai garantijas dokumenta (piem., PVN rēķinā – faktūrā). Pievēršam uzmanību tam, ka, ja mēbeles iegādājas juridiskas personas, tad piemērota saīsināta 12 (divpadsmit) mēn. garantija.

Garantijas apkalpošana ir spēkā tad, kad:

 • saliekot izstrādājumu pircējs ir ievērojis visus norādījumus, kuri ir atzīmēti montāžas instrukcijā;
 • izstrādājums tika lietots tam paredzētajam mērķim un uzturēts kārtībā vadoties saskaņā ar mēbeļu kopšanas un ekspluatācijas noteikumiem;
 • tika konstatēti preču kvalitātes trūkumi, kuri ir radušies ražotāja vainas dēļ vai preces transportēšanas laikā ar pārdevēja vai viņa partneru transportu.

Garantijas apkalpošana nav spēkā, kad:

 • ražotāja garantija neattiecas uz dabiski nodilušām preču daļām un mēbeļu audumam (ja vien ir norādīts citādi konkrētas preces aprakstā);
 • tiek noteikts mehānisks preces bojājums (prece tika sabojāta Pircēja vainas dēļ);
 • prece tika lietota tam neparedzētam mērķim vai netika ievēroti mēbeles kopšanas un arī ekspluatācijas noteikumi;
 • ja pašrocīgi tika izmainīta mēbeles konstrukcija, tika mēģināts salabot;
 • ja prece tika nepareizi salikta neievērojot montāžas instrukcijā norādītos soļus;
 • mēbeles ir cietušas Force majeure dēļ (nepārvaramas varas apstākļu dēļ).

Svarīgi pievērst uzmanību:

Par mīksto mēbeļu izmēriem

Mīkstās mēbeles izgatavotas izmantojot mīkstus materiālus un nevar tikt izmērītas precīzi pēc izmēriem. Nelielas mēbeles izmēru novirzes, šuvju nevienādības, spilvenu nevienādības u.tml. ir neizbēgamas un ir raksturīgas mīkstām mēbelēm. Aprakstā sniegtie mīksto mēbeļu mērījumi ir nomināli. Tā kā mēbeļu ražošanā tiek izmantoti mīksti materiāli, tādi kā putu poliuretāns, faktiskie mērījumi var atšķirties +/- 4 cm no preces aprakstā sniegtajiem.

Par krāsu neatbilstību

Parauga un gala produkta krāsas pirkšanas laikā var atšķirties. Krāsošanas tehnoloģiju dēļ nav absolūtas garantijas, ka parauga auduma krāsa pilnībā sakritīs. Tas attiecas gan uz audumiem, gan mākslīgo un arī dabisko ādu. Garantija tāpat netiek piemērota materiālu tekstūras nevienveidībai. Mēbeļu, kas izgatavotas izmantojot svītrainu vai rūtainu audumu, raksts ne vienmēr var būt saskaņots izstrādājuma tehnoloģijas dēļ. Norādītie apstākļi nav pamats atzīt preces kvalitātes trūkumu esamību.

Pievērsiet uzmanību tam, ka interneta veikalā esošās preces ar savu krāsu, formu vai citiem parametriem var neatbilst realitātē esošajām precēm Pircēja izmantotā monitora īpašību un arī to iestāstījumu dēļ.

Par mēbeļu smaržu

Ādai, mākslīgai ādai, gobelēnam, kokam ir sava specifiska smarža, kas nav jāuzskata par preces defektu. Šai smaržai jāizvēdinās nedēļas laikā.

Mēbeļu montāžas vispārīgās instrukcijas

 • Uzmanīgi novietojiet mēbeli uz taisnas, labi notīrītas, mīkstas virsmas, lai izvairītos no mēbeles virsmas skrāpējumiem.
 • Saliekot galdu ieteicam vispirms salikt galda kājas vispirms tās piestiprinot pie galda virsmas.
 • Skrūves ar paplāksnēm uzmanīgi ievietojiet rāmja vai kāju caurumos. Ar rokām skrūves grieziet pulksteņrādītāja virzienā. Uzmanību: Pārliecinieties ka izmantojat īstā izmēra skrūves. Ja jūtat pretestību, iespējams, izmantojat nepareizas skrūves. Mēbeles salikšana neprasa daudz fiziskā spēka. Skrūves piespiedu griešana var sabojāt vītni vai konstrukcijas.
 • Visas skrūves un kokskrūves vispirms jāiegriež ar rokām un tikai tad var pievilkt ar atslēgām.
 • Detalizētāku mēbeļu montāžas instrukciju atradīsiet mēbeļu kastē vai piestiprinātu pie pašas mēbeles.

Vispārīgie mēbeļu kopšanas un ekspluatācijas noteikumi

 • mēbeles nedrīkst stumdīt, jo tā tās varat sabojāt. Mēbeļu pārnešana novērsīs iespējamos grīdas bojājumus. Pārbīdīšanas laikā mēbeļu kājiņas var nolūzt vai saskrāpēt grīdas virsmu;
 • pēkšņas temperatūras izmaiņas var nopietni sabojāt mēbeles vai to daļas;
 • jāizvairās no ūdens, alkohola, atšķaidītāja, šķīdinātāju un dažādu citu ķīmisko līdzekļu iedarbības uz mēbelēm. Līdzekļi, kuri paredzēti mēbeļu tīrīšanai tiek izmantoti tikai uz mēbeļu lietotāja atbildību pirms tam līdzekli izmēģinot neredzamā vietā. Radušos traipus vai šķidrumus jānotīra nekavējoties!
 • mēbeles jānovieto sausās, vēdināmās telpās. Mēbeles nedrīkst piesliet pie mitrām sienām un apkures iekārtām. Mēbeles jāsargā no:
  • tiešiem saules stariem;
  • rekomendējams izvairīties no tieša mēbeles apsituma vai tās cietās konstrukcijas kontakta ar dzīvnieku zobiem, nagiem un dažāda rakstura to šķidrumiem; mēbelēm nevajadzētu stāvēt tuvāk par 1 m no siltuma avota (kamīna, gaisa kondicioniera vai ct.);
  • rekomendējamā glabāšanas vai ekspluatācijas temperatūra no +18ºC līdz +23ºC;
  • jānodrošina, lai uz mēbelēm nenokļūtu karsti priekšmeti vai uz mēbelēm tieši neiedarbotos citas elektroierīces (gludeklis, katli, datori u.tml.);
  • mehāniskās iedarbības (izvairīties no sitieniem , neskrāpēt virsmas ar asiem priekšmetiem);
  • šķidrumu un skābju iedarbības;
  • augstas temperatūras

MĪKSTO MĒBEĻU ekspluatācijas un kopšanas noteikumi

Mīksto mēbeļu piegāde, izsaiņošana, salikšana, uzstādīšana

 • Mēbeles jāsamontē * instrukcijā un šajos noteikumos norādītā kārtībā, izvairoties no neuzmanīgiem sitieniem un skrambām.
 • Pirms mēbeles izpakošanas un arī pirms salikšanas sākuma, kā arī saliekot un pirms lietošanas, jāpārliecinās, ka visas transportēšanas aizsardzības ir noņemtas. Pēc mēbeles izsaiņošanas nav ieteicams to uzreiz lietot. Atstājiet mēbeli izvēdināties.
 • Mēbelei var būt ieburzījumi, kuri radās transportēšanas laikā. Tādā gadījumā ieteicama manuāla mēbeles daļu (roku balstu , spilvenu u.tml.) formēšana, kas ļaus ātrāk iegūt nepieciešamo mēbeles formu. Reizēm mēbeles formas atjaunošana var ilgt līdz pāris nedēļām.
 • Neceliet mēbeli aiz roku balstiem. Nevelciet mēbeli aiz galvgaļa, mīkstajiem atzveltnes spilveniem, roku balstiem vai muguras spilveniem, jo tas var sabojāt šuves. Uzmanīgi celiet izstrādājumu ar visu korpusu no pamatnes.
 • Mēbeles jānovieto uz līdzenas virsmas. Mēbeli novietojiet 5 - 10 cm no sienas, lai nerastos noberzumi vai iespiedumi.
 • Rekomendējamais kopējais telpas relatīvais gaisa mitrums: 45% - 55%, temperatūra no +18ºC līdz +23ºC.
 • Lai izvairītos no pēkšņām temperatūras un mitruma izmaiņām nav ieteicams mēbeles novietot pārāk tuvu sildītājiem un citiem siltuma avotiem, tālāk no vēdlodziņiem un gaisa kondicionieriem (minimālais attālums 1 m)
 • Stingri piestipriniet kājas, ja nav polsterējuma zem kājas, obligāti to pielīmējiet, lai nesabojātu grīdas.
 • Pirms izstrādājuma lietošanas tas jāaizsargā ar ražotāja vai pārdevēja rekomendējamiem tīrīšanas un impregnēšanas līdzekļiem.

*Rekomendējam mēbeļu salikšanu uzticēt profesionāļiem, jo nepareiza mēbeles salikšana var ietekmēt mēbeles kvalitāti, ilgmūžīgumu un lietošanas komfortu.

Mīksto mēbeļu ikdienas lietošana

 • Mēbeles jāizmanto tam paredzētajam mērķim;
 • Pirmajos trīs lietošanas mēnešos mēbeles porolonam vajadzētu palikt mīkstākam un tādam palikt;
 • Nevar sēdēt uz roku balstiem, atzveltnes vai citām mēbeles daļām, kuras nav paredzētas sēdēšanai;
 • Nevar stāvēt, lēkāt uz sēdekļa, atzveltnes vai uz atsevišķām atsperu joslām;
 • Atšķirību rašanās nevienmērīgas mēbeles lietošanas dēļ nav mēbeles trūkums t.i., rekomendējam Jums regulāri mainīt sēdēšanas vai gulēšanas vietu un nesēdēt / negulēt tajā pašā iecienītā vietā; saspiešanas dēļ, ķermeņa svara un siltuma, ķermeņa un arī gaisa mitruma un no citu apstākļu dēļ var vairāk vai mazāk pamanāmi izmainīties auduma pūkas sagulēšanās virziens, kurš gaismas atspulga dēļ veido “plankuma” šķietamību. Tā ir tipiska preces īpašība un nenozīmē kvalitātes pasliktināšanos.
 • Izmantojot mīkstās mēbeles ar spilveniem ir nepieciešams to modelēšanu un formēšanu ar rokām atkārtot atkarībā no mēbeles lietošanas intensitātes;
 • Par dabisku nodilumu tiek uzskatīts gobelēna vai dažādu tipu ādas krokošanas, sēdēšanas daļas nelielas izsēdējums, auduma, mākslīgās vai dabīgās ādas izstiepšanās, atslābums, nobrāzumi šuvju vietā, ādas spīdīgums. Sēdēšanas daļās lietošanas laikā no auduma var izveidoties vieglas krokas - tās ir stiepšanās sekas un nav materiāla defekts;
 • Mīkstās viesistabas mēbeles ir paredzētas sēdēšanai un atpūtai, taču ne pastāvīgai lietošanai, tāpat kā guļamistabas mēbeles. Izmantotie transformācijas mehānismi nav pielāgoti pastāvīgam ērtam miegam. Ja ir integrēts gulēšanas mehānisms, nevelciet pacelšanas mehānismu tikai vienā pusē – vienmēr velciet centrā. Mīkstām mēbelēm ar gulēšanas funkciju rekomendējam papildus lietot virsmatraci vai biezāku palagu.
 • Bērniem ir aizliegta patstāvīga gulēšana un atpūtas mehānismu izlocīšana un salocīšana. Bērniem šāda rakstura mehānismi jāizmanto tikai pieaugušo uzraudzībā;
 • Nelieciet uz mēbelēm avīzes, žurnālus - krāsa var iesūkties un sabojāt mēbeles apšuvumu. Džinsas un citi apģērbi , mēbeļu pārklāji (pledi), un arī priekšmeti, kuri izgatavoti no krāsojoša auduma (materiāla), var atstāt redzamus traipus uz mēbeles apšuvuma. Citas krāsas iesūkšanās mēbeles apšuvumā netiek uzskatīta par mēbeles trūkumu vai defektu;
 • Laika gaitā var rasties nokrāsas neviendabīgums, kuru izraisa izbalinoša gaismas iedarbība. Šādas izmaiņas netiek uzskatītas par mēbeles trūkumu vai defektu.

Ikdienas mīksto mēbeļu tīrīšana

 • Mēbeļu apšuvuma tīrīšanai jāizmanto tikai atbilstošu reģistrētu uzņēmumu tīrīšanas pakalpojumi vai pārdošanā esošus sertificētus līdzekļus, kas paredzēti tikai atbilstošu mēbeļu apšuvumu kopšanai, stingri ievērojot to lietošanas noteikumus un arī mēbeles ražotāja rekomendācijas. Ja izmantosiet tīrīšanas līdzekli, pirms tam to izmēģiniet neredzamā vai neuzkrītošā vietā. Aizliegts tīrīt ar tīrītājiem, kuru sastāvā ir spirts vai hlors.
 • Ikdienas tīrīšanai izmantojiet putekļusūcēju un smalku saru suku (gobelēna virsmām). Plankumus tīrīt stingri ievērojot gobelēna tīrīšanas rekomendācijas. Rekomendējam reizi nedēļā mēbeles tīrīt ar tīru, mīkstu bezkrāsas auduma gabalu. Nekādā gadījumā nedrīkst tīrīt ar cietu vai rupju priekšmetu, jo var saskrāpēt ādu vai izraut gobelēnu. Sauso netīrumu likvidēšanai uzmanīgi notīriet mēbeli ar sausu audumu vai smalku saru suku.
 • Mēbeļu ādas detaļas regulāri, ne retāk kā ik pēc 6 mēnešiem jānotīra un jāimpregnē, lai neiesūktos nevēlami šķidrumi un nerastos plankumi, tā pat, lai āda neizžūtu un nesaplaisātu.
 • Mēbeles tīrīt nepieciešams ar apļveida kustībām, stipri nespiežot. Stipra beršana var sabojāt gan ādas, gan mākslīgas ādas apšuvuma virsmu, sabojāt gobelēna spalvas un arī paplašināt traipu.
 • Ja mēbele ir slapja, nežāvējiet to ar matu žāvētāju, bet izmantojiet papīra dvieļus vai sausu baltu audumu.
 • Vienmēr tīriet viengabalainus mēbeles elementus - no šuves līdz šuvei, lai pilnībā iztīrītu, piem. sēdvietas roku balstus.
 • Gludekli lietot ir aizliegts. 

MATRAČU kopšanas un ekspluatācijas noteikumi

 • Matrača transportēšanas laikā nedrīkst to saliekt uz pusēm, jo var noslāņoties vai saplaisāt tā konstrukcijas daļas.
 • Ja pēc matrača izsaiņošanas izplatās „jaunas preces smarža“, lūdzam to atstāt vēdināmā telpā. Smarža iztvaikos īsā laika posmā. Izstrādājuma smarža nav ražošanas brāķis un šādos gadījumos ražotājam nav pienākums apmainīt matraci. Vairākumam izstrādājumu var būt specifiska smarža, taču vēdināmās telpās tā ātri pazūd.
 • Gaismas ietekmē porolons izmaina krāsu (kļūst dzeltens), taču nezaudē savas fiziskās īpašības. Krāsas izmaiņas netiek uzskatītas par izstrādājuma brāķi un šādos gadījumos ražotājam nav pienākums apmainīt matraci. Matraci nepieciešams sargāt no tiešiem saules stariem un no mitruma.
 • Matrača ekspluatācijas laikā rekomendējams periodiski (reizi mēnesī) to apgriezt 180 grādu leņķī (samainīt galvgali ar kājgali) un arī apgriezt tādēļ, lai matracis tiktu vienmērīgi noslogots un neciestu tā komfortablums. Šādā veidā tas kalpos ilgāk. Matraci grozīt vajadzētu vismaz divām personām vienlaikus.
 • Matraču pārvalka audumu rekomendējams kopt tā kā ir norādīts kopšanas instrukcijā. Ja matrača pārvalks nav noņemams, izmantojiet papildus pārvalku, kuru varēsiet noņemt un izmazgāt.
 • Aizliegts matraci noslogot ar smagiem priekšmetiem un uz tā lēkāt.
 • Matrači ir paredzēti nevis sēdēšanai, bet gulēšanai. Sēdēšana vienā vietā (piem. skatoties TV, lasot u.tml.) bojā matraci.
 • Ja izstrādājums tika saslapināts vai izmērcēts, (vai tam netiek ievērotas higiēnas prasības), izstrādājuma elastīgums un funkcionalitāte krietni samazinās, bet atsperu matraču atsperes var sarūsēt un rasties dažāda rakstura deformācijas.
 • Gulēšanai piemērota temperatūra ir 15-18°C un rekomendējamais gaisa mitrums ~60%.
 • Ņemot vērā higiēnas prasības matračus rekomendējams mainīt ne retāk kā ik pēc 7 gadiem, ērcīšu kuras tajā rodas dēļ. Jo biežāk nomainīsiet matraci, jo veselīgāka būs Jūsu dzīve.
 • Garantija tiek piemērota fiziskiem defektiem un izmaiņām, ja deformācija veido vairāk nekā 10% no esošā izstrādājuma augstuma.
 • Speciālu pamatni veidojošu materiālu elastīguma dēļ var rasties +/-2% pieļaujama matrača izmēru novirze. Tāda novirze netiek uzskatīta kā matrača brāķis.
 • Daļēja matrača mīkstuma palielināšanās līdz 15% tāpat nav uzskatama par brāķi.
 • Režģa atstatumam starp atsevišķiem dēlīšiem jābūt 3 – 5 cm., atkarībā no izvēlētā matrača.

Svarīgi pievērst uzmanību: 

 • Atsperu matrači - uz atsperu matračiem lēkāt ir aizliegts – tā var sabojāt atsperu sistēmu, sabojāt visu matrača serdi.
 • Lateksa matrači – rekomendējami lietošanai gultās ar režģiem – tiem ir nepieciešama laba ventilācija, īpaši siltajā sezonā.

Gultu kopšanas un ekspluatācijas noteikumi

Svarīgi pievērst uzmanību:

Nedrīkst stāvēt, pakāpties uz atsevišķām gultas daļām (piem.: sāniem, kājgala u.tml.). Nepieciešams pasargāties no tā, lai pacelšanas mehānisms neuzkristu, nedrīkst bāzt rokas pacelšanas mehānismā un aizliegts bērniem pašrocīgi lietot pacelšanas mehānismu bez pieaugušo uzraudzības. Nedrīkst kāpt gultas veļas kastē, jo tā Jūs to sabojāsiet.

 • Augstās gultas un divstāvu gultu augšējā gulta nav piemērota bērniem līdz 6 gadu vecumam.
 • Augstā un divstāvu gulta jānovieto uz līdzenas grīdas.
 • Divstāvu vai augstā gulta tiek salikta ievērojot montāžas instrukcijā norādītās prasības.
 • Visi stiprināšanas elementi vienmēr pareizi jāpievelk ekspluatācijas laikā. Periodiski nepieciešams pārbaudīt, vai montāžas savienojumi ir pareizi pievilkti.
 • Divstāvu vai augsto gultu nevajadzētu lietot ja ir vaļīgi savienojumi, ja jebkura to konstrukcijas daļa ir salūzusi vai tās iztrūkst.
 • Matrača augšdaļai jābūt vismaz 160 mm zemāk par drošības barjeras augšējo malu vai lielākam matrača biezumam nevajadzētu pārsniegt gultā norādītās atzīmes. Attālumam starp gultu un sienu jābūt mazākam par 75 mm vai lielākam par 230 mm, lai izvairītos no nopietna bērna ievainojuma, viņam iesprūstot starp gultu un sienu.

No DABĪGĀS ĀDAS izgatavotu mēbeļu ekspluatācijas un kopšanas noteikumi

 • Krāsota āda bieži saplaisā un laika gaitā sāk lobīties. Tā notiek tādēļ, ka ķermeņa tauki un sviedri iesūcas mēbeles ādas virsmā un pamazam sāk šķīdināt krāsas segumu. Pareizi veikta tīrīšana palīdzēs izvairīties no ādas plaisāšanas un lobīšanās.
 • Izmantojot mēbeles, ādas tonis un arī spīdums var mainīties, var rasties apšuvuma izstaipīšanās – tā ir dabīga īpašība.
 • Izmantojot mēbeles var rasties ādas noberzumi un āda var sākt atspīdēt.
 • Antīks (novecojis) mēbeļu izskats tiek iegūts liekot tumšāko krāsu uz gaišas pamatnes, tāpēc noberzumi, kuri rodas lietošanas laikā, ir vairāk redzami.
 • Dabīgai ādai ir sava raksturīga smarža, atļaujamas faktūras un toņu atšķirības, tāpat tai var būt dažādu veidu rētas, strijas, dzīslas, grumbas un arī kodumu pēdas. Pēc tehnoloģijas mēbeļu ražošanai var tikt izmantota dažāda biezuma, cietības āda, ņemot vērā vietu, kur izstrādājumā tā tiks izmantota.

Ādas mēbeļu tīrīšana

Ikdienas tīrīšanai izmantojiet bezkrāsaina auduma kokvilnas drānu, kas samitrināta istabas temperatūras ūdenī. Lai izvairītos no ādas žūšanas un arī plaisāšanas, pāris reizes gada laikā ir nepieciešams ādas mēbeles ieziest ar speciālu ādas mēbelēm paredzētu līdzekli. Nekādā veidā ādas tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātāju, acetonu, spirtu, ziepes un mazgāšanas pulveri. Tīrīšanai izmantojiet ādai paredzētu tīrīšanas krēmu. Atcerieties, ka āda prasa ļoti rūpīgu kopšanu. Nemazgājiet ādas mēbeļu apšuvumu.

 

No MDF (koka skaidu plāksne), KOKA UN FINIERA izgatavotu mēbeļu ekspluatācijas un kopšanas noteikumi 

 • Nenovietojiet karstus un mitrus priekšmetus tieši uz mēbelēm; izmantojiet paliktņus.
 • Spodriniet un pulējiet mēbeles tikai uzmanīgi izlasot izmantoto līdzekļu sastāva aprakstu. Pārāk liels silikona un citu tīrīšanas produktu daudzums var kaitēt virsmas apdarei.
 • Mēbeles jānovieto vēdināmās telpās. Tās nedrīkst būt pieslietas pie mitrām sienām un apkures iekārtām.
 • Mēbeles nepieciešams sargāt no mitruma. Ja uz tām nokļūst ūdens nekavējoties notīriet ar sausu auduma gabaliņu. Ja mēbeļu detaļas ilgāku laiku ir saskarē ar ūdeni (vai citiem šķidrumiem) var deformēties plāksne vai atlīmēties malas. Tas nav sliktas mēbeļu kvalitātes pazīme.
 • Rekomendējamā uzglabāšanas vai ekspluatācijas temperatūra ir no +15°C līdz + 25°C. Istabās nepieciešams uzturēt relatīvo gaisa mitrumu 65-70%. Tas palīdzēs izvairīties no masīvkoka mēbeļu plaisāšanas, izbalēšanas vai saraušanās.
 • Mēbeles nepieciešams sargāt no mehāniskiem bojājumiem, neizmantot asus priekšmetus mēbeļu tīrīšanai. Nepieciešams sargāt no ķimikālijām.
 • Tīrīt obligāti tikai ar sausu, mīkstu audumu vai speciālām drānām. Tīrīšanas laikā nespiest, neberzt vienā vietā.
 • Ja netīrumus grūti iztīrīt, jāizmanto speciāli tīrīšanas līdzekļi, kuri ne tikai tīra, bet arī var aizsargāt, pulēt, impregnēt, aromatizēt un tiem var būt arī citas lietderīgas īpašības.
 • Lai nesabojātu mēbeles konstrukciju, tās nepieciešams lietot tikai tam paredzētajam mērķim.
 • Ilgstoši gaismai tieši krītot uz noteiktām detaļām, var pasliktināties to īpašības, salīdzinot ar citām detaļām, uz kurām gaisma mazāk iedarbojās. Nomainot un/vai papildinot dažus mēbeļu elementus dažādā laikā, detaļu krāsa var atšķirties. Šī krāsas atšķirība, kura pēc noteiktā laika kļūs ne tik spilgta, nav sliktas kvalitātes mēbeļu pazīme.
 • Pārbīdot mēbeles citā vietā, lai nesabojātu konstrukcijas un rāmjus, vienmēr vispirms izjauciet tās.
 • Uz mēbelēm nedrīkst iedarboties ar stipru, punktveida spiedienu, jo tā var sabojāt mēbeļu konstrukciju.
 • Netīrumus notīriet uzreiz. Labāk tīriet izmantojot absorbējošo materiālu, taču neberziet. Ilglaicīgi nenotīrīts ūdens atstās baltus traipus uz mēbeles. Alkohols, smaržas, skūšanas līdzekļi un medikamenti var stipri sabojāt apdari.
 • Neizmantojiet vairāku veidu tīrīšanas līdzekļus vienlaicīgi vai uzreiz vienu pēc otra.
 • Galvenais koka mēbeļu kopšanas līdzeklis ir putekļu tīrīšana ar tīru mīkstu drānu.
 • Uz koka mēbelēm liekot dzērienus, istabas augus u.tml., vienmēr izmantojiet tam paredzētus auduma paliktņus vai šķīvjus, jo šķidrumam nokļūstot uz mēbeļu virsmas radīsies traipi, un pēc kāda laika koka apdare var atslāņoties. Uz koka mēbeļu virsmu negatīvi iedarbojas tiešie saules stari - koks izbalē, saplaisā. Šo iemeslu dēļ koka mēbeles vajadzētu novietot tālāk no logiem, kondicionieriem un arī sildītājiem, kuri tāpat kaitē koka mitruma līdzsvaram. Sintētikas,  gumijas un plastmasas priekšmetu sastāvā ir kaitīgas ķīmiskas vielas, kuras, kā arī tauki, bojā mēbeļu virsmu, tāpēc nav ieteicams šādus priekšmetus uz koka mēbelēm atstāt ilgstoši. Galdauti vai korķa koka paliktņi aizsargā Jūsu mēbeles, taču neaizmirstiet laiku pa laikam tos noņemt un pārbaudīt, vai zem tiem neslēpjas nepamanīti izlietu un iesūkušos šķidrumu plankumi vai daļiņas, kuras var sabojāt mēbeļu virsmu. Periodiski mainiet piedevu un aksesuāru vietu uz mēbelēm, lai tie nestāvētu visu laiku tajā pašā vietā.

No LAMINĒTAS KOKA SKAIDU PLĀTNES izgatavotu mēbeļu kopšanas un ekspluatācijas noteikumi

 • Uz laminētas koka skaidu plātnes mēbelēm negatīvi iedarbojas tiešs kontakts ar ūdeni. Svarīgākā uzmanība, uzraugot no laminētas koka skaidu plātnes (LMDP) izgatavotas mēbeles, jāpievērš plātnes malām (kantei), jo caur tām iekļuvušais ūdens var "uzpūst" arī pašu plātni. Izlejot ūdeni vai citu šķidrumu to nepieciešams ātri notīrīt. Ilgāku laiku atstāts ūdens var iekļūt caur plātnes malām iekšpusē un deformēt plātnes virsmu.
 • Laminēta koka skaidu plāksne ir degoša, tāpēc jāsargā no tiešas uguns. Mēbeles nenovietojiet pārāk tuvu kamīnam, gaisa kondicioniera ventilācijas ailei, jo var deformēties materiāls vai tikt sabojāta mēbeļu apdare.

 

No METĀLA UN STIKLA izgatavotu mēbeļu kopšanas un ekspluatācijas noteikumi

 • Metāla virsmu tīrīšanai neizmantojiet cietus abrazīvus līdzekļus. Bojāto virsmu nekavējoties nopulējiet un tādā veidā aizsargāsiet no korozijas zem tās esošos metāla slāņus. Notīriet putekļus. Hromētas vai nerūsējošā tērauda virsmas tīriet tikai ar speciāliem tam pielāgotiem tīrīšanas līdzekļiem. Ilgstoša metāla apdares mēbeļu glabāšana mitrā vidē var izraisīt koroziju. Istabas mēbeles nav ieteicams izmantot ārā.
 • No stikla mēbeļu elementiem putekļi tiek tīrīti ar mīkstu sausu drānu. Tīriet tikai ar pazīstamu ražotāju tīrītājiem, vadoties saskaņā ar uz iepakojumiem sniegtajām instrukcijām. Stikla tīrītājus nesmidziniet uz citām virsmām vai matēta stikla. Matēta stikla piederumus pagrieziet ar matētu pusi uz leju. Sargājieties, lai uz matēta stikla virsmas nenokļūtu tauki vai citi netīrumi - var palikt grūti iztīrāmi traipi.
 • Matētā (raupja) stikla virsmas puse ir pārklāta ar speciālu laku, tāpēc ar laku pārklāto stikla virsmas pusi mazgāt tikai paprastu siltu +35-40°C ūdeni. Ja matētā (raupja), ar laku pārklātā stikla virsmas puse ir sasmērēta vienā vietā, nepieciešams tīrīt visu stikla virsmu. Tīrīt obligāti tikai ar kokvilnas audeklu vai speciālām stiklam paredzētām drānām. Tīrīšanas laikā nespiest, neberzt vienā vietā. Ar laku pārklātām stikla virsmām nevajadzētu būt saskarsmei ar citiem ķermeņiem, lai netiktu sabojātas /saskrāpētas lakas virsmas. Matēto stiklu netīriet ar stikla tīrītāju. Sargājieties, lai uz tā nenokļūtu tauki, jo var palikt grūti iztīrāmie traipi.

ĀRA MĒBEĻU kopšanas un ekspluatācijas noteikumi

 • Sintētiskās klūgas – vienas visplašāk no šobrīd izmantotiem materiāliem āra mēbeļu ražošanai. Tās var būt ar dažādu ģeometrisku formu, raupjumu, krāsu, tātad reizēm var to pat sajaukt ar dabīgajām klūgām. Sintētiskās klūgas ir izgatavotas no augsta spiediena plastmasas šķiedrām un tas ļauj mēbelēm būt unikālām: stāvēt ārā visa gada garumā, tās nebaidās no UV stariem, pūšanas vai pelējumiem. Uzmanību! Ja temperatūra ir zemāka par -5ºC  jāizvairās no lielākām statiskām vai dinamiskām slodzēm.  
 • Polipropilēns – stingra konstrukcijas plastmasa. Materiāls lieliski piemērots āra mēbeļu ražošanai. Augstās kvalitātes plastmasa var stāvēt ārā dažādos laika apstākļos.
 • Alumīnijs – izturīgs, viegls, nerūsējošs metāls, kas izturīgs pret mitrumu. No tā ir izgatavoti gandrīz visi āra mēbeļu rāmji. Ja virsmas ir no neapstrādātā alumīnija, tad tas spīdot saulei var mazliet kļūt pelēkas.
 • Rūdīts stikls – viena no visvairāk piemērotām virsmām āra mēbelēm. Izturīga, droša virsma, kura neprasa nekādu speciālu kopšanu.
 • Tīkkoks –izturīga, blīva, mitrumizturīga koksne, kura ir patīkama pieskaroties. Pareizi uzturēts kārtībā tīkkoks lieliski var kalpot ārā visa gada garumā. Rekomendējams 2-3 reizes pavasara – vasaras sezonā ieziest ar eļļu. Obligāti pirms mēbeles izmantošanas sezonas sākumā un sezonai beidzoties. Vismaz vienu dienu pēc ieeļļošanas atstājiet mēbeli izžūt. Var lietot pašu maigāku slīpēšanas sūkli. 
 • Dabīga koksne – visbiežāk tā ir ziemeļu priede vai akācija, taču pagadās un citas. Ziemeļu priede – tā ir lēni augusi, lielā blīvuma , FCS sertificēta koksne. Tā var būt krāsota vai pārklāta ar citiem pārklājumiem, kuri palielina izturīgumu pret vides iedarbību. Rekomendējams 2-3 reizes pavasara – vasaras sezonā ieziest ar eļļu. Obligāti pirms mēbeles izmantošanas sezonas sākumā un sezonai beidzoties. Vismaz vienu dienu pēc ieeļļošanas atstājiet mēbeli izžūt. Lietū mēbeles apsedziet ar pārsegu. Pēc lietus obligāti pārliecinieties, vai mēbele ir izžuvusi. Skrāpējumu izlīdzināšanai vai iznīcināšanai var izmantot pašu maigāku slīpēšanas sūkli. Pirms mēbeles krāsošanas izmēģiniet uz neredzamas vietas esošas mazas platības un pārliecinieties, vai ir pareizais krāsas tonis. 
 • Granīts – dabīgs materiāls, kurš ir lieliski piemērots lietošanai ārā. Granīts ir porains, tad virsmas var iesūkt šķidrumus vai citus netīrumus, kuri var pārvērsties traipos. Taču ja ātri likvidē  netīrumus un arī šķidrumus virsma paliks neskarta. Ražotājs rekomendē lietošanai spec. aizsardzības līdzekļus un arī tīrīšanas līdzekļus, kuri paredzēti granīta kopšanai. Ziemas laikā granītu nepieciešams apsegt, jo virsma nav izturīga pret aukstumu. Kopšanai izmantojiet nedaudz siltu ūdeni, ziepes un maigu sūkli. 
 • Tērauds – lieliski piemērots materiāls āra apstākļiem. Tas ir izturīgs un ilgmūžīgs. Ražotājs rekomendē neizmantojamu mēbeli apsegt ar spec. pārsegu.
 • Tekstilēns – visvairāk piemērots materiāls lietošanai āra mēbelēm. Tekstilēns ir ļoti lokans un pateicoties tam sēdēšanas komforts būs lielisks. Gan viens, gan otrs materiāls lieliski piemērots lietošanai ārā visos laika apstākļos, izturīgs pret UV stariem, pūšanu, pelējumiem un ir  ūdensnecaurlaidīgs.
 • Poliesteris – audums mīksto daļu (sēdēšanas vai muguras daļas spilveni), lietussarga auduma ražošanai. Tas ir ļoti populārs materiāls, kuru lieto āra mēbeļu ražošanā. Augsta izturība pret ūdeni. Izturība pret balēšanu vidēja (tumšas krāsas var izbalēt ilgstoši iedarbojoties tiešiem saules stariem, taču tas nekā neietekmē citas īpašības). Ražotājs rekomendē lietot pārsegus, ja vēlāties saglābāt ilgāk sākotnējo krāsu. Piezīme. Rekomendējams tīrīt ar izsmidzināmām putām vai ūdeni un ziepēm (ūdens temperatūra ne lielāka kā 30°C).
 • Keramika – izturīgs , drošs materiāls, kurš neprasa nekādu speciālu kopšanu.

Neizmantojamas mēbeles rekomendējam apsegt ar pārsegiem, kuri speciāli pielāgoti āra mēbelēm. Pārsegi var būt paredzēti visa mēbeļu komplekta apsegšanai (tas ir ļoti ērti atstājot mēbeles ar mīkstām daļām lietū) vai atsevišķu mēbeli. Beidzoties mēbeļu lietošanas sezonai ir nepieciešams tās nomazgāt ar tīru ūdeni un atstāt izžūt. Obligāti pārliecinieties, vai mēbeļu mīkstās daļas, lietussarga vai lapenes materiāls, rāmis un stieņi ir sausi. Mīkstās daļas uzglabājiet sausā un labi vēdināmā vidē. Pēc lietus mēbeles, kurās ir tekstilēns, rekomendējams uzreiz nosusināt.

Neatstājiet bērnus bez uzraudzības kad tiek lietotas piekārtās vai gultas - šūpoles, šūpuļtīklus un arī šūpoles.

Stiprāka vēja un lietus gadījumā, neizmantojamus lietussargus un arī lapenes rekomendējam sakļaut/ salikt un uzlikt pārsegu. Ne sezonas laikā lietussargu vai lapeni vajadzētu glabāt labi vēdināmā vēsā, sausā telpā. Pirms nolikšanas uzglabāšanai lietussargam vai lapenei jābūt labi iztīrītai un sausai.

Uzmanību! Uzmanīgi rīkojieties ar asiem priekšmetiem, tie var sabojāt virsmu. Kopšanai izmantojiet nedaudz siltu ūdeni, ziepes un maigu sūkli. Mazgāšanai neizmantot augsta spiediena iekārtas.