Interneta veikala 220.lv  klientu iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.


Iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanas kārtība

Klientam ir tiesības vērsties  interneta veikalā 220.lv (SIA "Pigu Latvia") ar iesniegumiem, priekšlikumiem vai sūdzībām par sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, preču garantijas apkalpošanu un saņemt atbildi pēc būtības.

Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību var iesniegt:

 1. Sūtot to uz Klientu apkalpošanas centra e-pastu palidziba@220.lv 
 2. Iesniedzot rakstiskā veidā kādā no SIA "Pigu Latvia" pasūtījumu saņemšanas punktiem.
 3. Mutiski kādā no SIA "Pigu Latvia" pasūtījumu saņemšanas punktiem.
 4. Sūtot rakstiskā veidā ar pasta starpniecību uz SIA "Pigu Latvia" juridisko adresi: Maskavas iela 257, Rīga, LV-1019. 

Iesniegumā, priekšlikumā vai sūdzībā ir jānorāda:

 • Pasūtījuma numurs;
 • Iesniedzēja vārds un uzvārds;
 • Iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības.

Atbilde uz iesniegumu, sūdzību vai ieteikumu tiks sniegta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā noteikts likumā un veidā, kā iesniegta, ja nebūs norādīts citādi.
       Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.


Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

 • www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
 • www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze