Preces apdrošināšana

Kur un kā nopirkt apdrošināšanu?

Pirkuma apdrošināšanu varat iegādāties, produkta lapā atzīmējot izvēles rūtiņu blakus vārdiem "Pirkt apdrošināšanu" (skat. Attēlu zemāk) un atlasot vēlamo apdrošināšanas termiņu. Apdrošināšanu var iegādāties arī pirkuma pirmajā posmā, atzīmējot izvēles rūtiņu un izvēloties termiņu.

Kā rīkoties apdrošināšanas gadījumā?

  • Par apdrošināšanas gadījumu 3 kalendāro dienu laikā ziņojiet pilnvarotajam pārstāvim Garantijas ekspertam (SIA “Garantijas centrs”) pa tālruni +371 678 81 811 vai vietnē https://warranty.expert
  • Lai iegūtu detalizētus apdrošināšanas nosacījumus, lūdzu, sazinieties ar 220.lv, rakstot uz e-pastu palidziba@220.lv vai sazinieties ar pilnvarotu personu, garantijas ekspertu (SIA “Garantijas centrs”) pa telefonu +371 678 81 811 vai vietnē https://warranty.expert

Šis informatīvais dokuments sniedz informāciju par apdrošināšanas produktu - pirkuma apdrošināšanu. Šis dokuments neatspoguļo konkrēta pirkuma apdrošināšanas līguma nosacījumus un nav apdrošināšanas līguma sastāvdaļa. Detalizēta pirmslīguma informācija, kas saistīta ar pirkuma apdrošināšanu un apdrošināšanas līgumu, ir sniegta citos dokumentos: ADB Compensa Vienna Insurance Group apdrošināšanas veida noteikumi (pirkuma apdrošināšanas noteikumi, kas apstiprināti valdes sēdē 23.05.2017., derīgi no 01/06/2017), apdrošināšanas piedāvājums, apdrošināšanas līgums un tā pielikumi.

Kāda veida apdrošināšana tā ir?

Ilglietojuma preču apdrošināšana (pirkšana) pret ārējām ietekmēm, ieskaitot zādzību ar ielaušanos un/ vai laupīšanu un garantijas iekšējās kļūmes pēc ražotāja garantijas perioda beigām.